Wateropslag

Een tuinbouwbedrijf is niet leefbaar zonder water. Bronwater, recyclagewater, regenwater zijn een aantal voorbeelden van bruikbaar gietwater in de tuinbouw.

De opslag van water

Een tuinbouwbedrijf is niet leefbaar zonder water. Bronwater, recyclagewater, regenwater zijn een aantal voorbeelden van bruikbaar gietwater in de tuinbouw.

Een veel gebruikte opslagmethode voor de opslag van regenwater is een gegraven bassin met keuze van pvc-, astryn- of EPDM-folie en/of plaatstalen watersilo's.

Afhankelijk van de beschikbare ruimte, gewenste opslagcapaciteit en factoren als grondwaterstand en/of landschapsplanning, zoeken we met je mee naar de beste en prijstechnische oplossing. Drainwaters, ontijzerd bronwater of receptwaters kunnen gestockeerd worden in dezelfde plaatstalen silo's of in ondergrondse (prefab) betonkelders. 

Ook PE-, kunststof- of polyester tanks en -vaten zijn goed voor de opslag van water.