Waterontsmetting

De ontsmetting en het hergebruik van drainwater staat steeds meer in de schijnwerpers in de tuinbouw. Met de steeds duurder wordende water- en meststoffenprijzen is ontsmetting in elke sector van de tuinbouw meer dan interessant.

 

Bekijk hieronder een aantal mogelijke methoden om drainwater te ontsmetten:

 


De Hortimax UV-ontsmetter

De Hortimax UV-ontsmetters schakelen schimmels, virussen en bacteriën doeltreffend uit. Dit zonder de meststofsamenstelling van je drainwater te beïnvloeden en zonder schadelijke nitrietvorming en toevoegingen die je planten schade kunnen toebrengen.

De UV-techniek is volkomen veilig en economisch aantrekkelijker dan andere methoden. Voor vrijwel elke type bedrijf is een UV-systeem verkrijgbaar: van groente- en fruitteelt op substraat tot de moderne boomkwekerij.

Hortimax heeft 1 type UV-ontsmetter in het gamma: de Vita Lite 500 voor zowel kleine als grote capaciteiten, als stand-alone apparaat. Hortimax-gebruikers kunnen ook gebruik maken van de bediening en de uitlezing via Synopta.


Trage Zandbed Filter

Een meer natuurlijke methode voor het ontsmetten van drainwater is het gebruik van een Trage Zandbed Filter (TZF). Hierbij wordt het te ontsmetten drainwater over een speciaal samengesteld zandbed gepompt waarin bacteriologisch leven actief is. Door het juiste evenwicht tussen aëroben en anoroben vindt een afbraak van bacteriën, schimmels en virussen plaats. Uiteraard gebeurt dit op een minder gecontroleerde wijze als bij een verhitter of UV-ontsmetter. Dit omdat er binnen het volledige ontsmettingsproces geen controles en/of metingen worden gedaan van het uitgaande proceswater.

Toch is de TZF een vrij betrouwbaar ontsmettingssysteem en zijn er reeds verschillende toepassingen in de tuinbouw. 


Opticlear Diamond

In 2017 introduceerden we een nieuwe techniek op de Belgische tuinbouwmarkt, namelijk de Opticlear Diamond van Water IQ.

Water IQ levert hightech oplossingen voor selectieve waterbehandeling. De Opticlear Diamond is toegevoegd aan de BZG-lijst van goedgekeurde installaties voor de individuele zuiveringsplicht. Met een gemiddeld zuiveringspercentage van 99,8% werd de eis van 95% ruimschoots behaald.

Water IQ biedt zowel een oplossing voor telers die op zoek zijn naar een specifieke installatie voor lozing als voor telers die kiezen voor een nieuwe drainwaterbehandeling waarmee ook spuiwater behandeld kan worden.

Een optionele ontzoutingsmodule biedt aan de meeste telers een extra voordeel in de recirculatie van drainwater. Verschillende plantenkwekers als onder andere WPK, Van Geest, OK Plant, v.d. Haak en Vreugdenhil kozen voor de Opticlear Diamond als oplossing voor hun drainwaterbehandeling.