Waterbehandeling en –filtratie

Afhankelijk van de aard van vervuiling in het proceswater, kunnen er verschillende mechanische of natuurlijke behandelingsmethodes en filtersystemen worden toegepast.

Algen, een terugkerende plaag

Algen in bassins en tanks zijn een regelmatig terugkerende plaag. Ze zijn moeizaam weg te filteren en kunnen ervoor zorgen dat de filters verstopt geraken. In binnenbassins (drainwaterbassins) verbruiken algen de opgeloste meststoffen in het water. 

De AlgaStop

Ook de AlgaStop stuurt een ultrasone geluidsgolf in het water om algen te vernietigen. Bacteriën en schimmels hebben organisch materiaal nodig om zich voort te planten en te overleven. Omdat de AlgaStop preventief algen bestrijdt, is er een minimale productie van organisch materiaal. Hierdoor zal de ontwikkeling van bacteriën en schimmels geremd worden.

Planten die algen bestrijden

Buiten mechanische algenbestrijding, bestaan er ook planten die kunnen bijdragen tot de verwijdering van algen (virussen, bacteriën, schimmels). Gele lissen (Iris Pseudacorus) worden al een lange tijd toegepast in de waterkwaliteitsverbetering. In de tuinbouw werden reeds goede ervaringen opgedaan op vlak van bassinwater-zuivering (algen) en als voorbehandeling op drainwater (bv van trayvelden).

Een Rietveld Filter zou je een alternatief kunnen noemen op de Gele Lissen maar wordt maar zelden toegepast.

Ontijzeringsinstallaties

Sinds het gebruik van bronwater in de tuinbouw, ontwerpen en maken we ontijzeringsinstallaties in eigen beheer en atelier. Deze installaties worden met de hand bediend of automatisch terugspoelbaar gemaakt.

De installaties met een capaciteit van ca 4m³/u tot een 80m³/u werden al met succes toegepast. 

Waterfiltratie kan op veel verschillende manieren gebeuren. Eén van de methoden die uitermate geschikt is, is het gebruik van een zandfilter. Spranco-Matic levert je de zandfilter die het best bij jouw bedrijf past. Het voordeel van de filtratie van zand ten opzichte van andere methoden, is de eenvoudige en constante werking met een goed resultaat. Daarnaast worden ook de zwevende delen uit het water gefilterd.

We kunnen de insluiting van vuil voorkomen door het zandbed volledig te benutten. Door het water opnieuw te spoelen door de zandfilter, wordt het opgevangen vuil uit de filtermedia gespoeld. Met de elektrische afsluiters, is een automatische terugspoeling simpel en betrouwbaar!

Zandfilters

We leveren zandfilters die zijn uitgevoerd met voldoende mangaten, zodat een inspectie of vullingswisseling op een gemakkelijke manier uitgevoerd kunnen worden. Het polyester gecoat staal waaruit de zandfilters vervaardigd zijn, bieden weerstand tegen de hoge werkdruk (tot 8bar). De filters kunnen zo voor verschillende toepassingen gebruikt worden.

Zelfreinigende filters

Zelfreinigende filters zijn de meest efficiënte oplossing voor de filtratie van water met een wisselende vuilbelasting of een fluctuerend debiet.

Het zelfreinigende systeem zorgt ervoor dat de gevormde filterkoek van het filtergaas kan worden afgezogen en dat er veel vuil kan worden afgevoerd zonder de filtratie te onderbreken. Tijdens de korte reinigingstijd van 20-30 seconden is er een minimum aan spoelwater nodig. Dit is voldoende om het gehele filterelement te reinigen.  

Inline filters

Daarnaast zijn er ook nog verschillende inline filters voor toepassingen op pompen voor dakberegening, broesberegening, lage- en hogedrukbenevelingssystemen, buitenberegening en bevloeiingssystemen.

Rvs-zeefbochten

Bij verschillende buitenteelten voor onder andere potplanten en boomkwekerijen, maar ook voor groenteteelten op substraat, worden rvs-zeefbochten toegepast.

Zeefbochten zijn in diverse uitvoeringen leverbaar met debieten vanaf 1 tem 200m³/u. Afhankelijk van het filtratiescreen, kan er gefilterd worden vanaf 1000 tot 150 micron. 

Variaties op de statische zeefbochten zijn uitvoeringen met een zelfreinigende borstel en/of vibrerende zeefplaten.