Beregening in de tuinbouw

Er zijn verschillende soorten beregening in de tuinbouw. Ontdek alles over dakberegening, broesberegening, beneveling- of foginstallaties en nog veel meer!

Dakberegening

Bij dakberegening wordt het water gebruikt om het klimaat in de kas te koelen. Enerzijds gebeurt dit doordat het water verdampt van het glas, anderzijds doordat koele, vochtige lucht de kas ingebracht wordt. Er moet dus altijd water op het dek aanwezig zijn. Als het water opdroogt, stopt het koelend effect en kan het vuil uit het water indrogen op het dak.

De druppelgrootte mag niet te klein en moet dus windgevoelig zijn. De druppel mag ook niet te groot zijn omdat de lucht boven het dek dan minder koelt.

Bij dakberegening gaan we uit van een maximale verdamping van 1 mm per uur in warmere perioden. De capaciteit van de beregening wordt dan op ongeveer 2 mm gesteld. Zo voorkomen we enerzijds dat de delen van het dak opdrogen en anderzijds dat er zo weinig mogelijk water rondgepompt moet worden. Door deze lage capaciteit, kunnen grote oppervlakken tegelijkertijd beregend worden.

Spranco-Matic adviseert en gebruikt in de meeste situaties de daksproeiers van RONDO.
 

Broesberegening of Onder-/bovenberegening 

Dit soort beregening wordt vooral in de aardbeienteelt gebruikt. Tijdens en kort na het opplanten in de serre of tunnels, moet er genoeg water gegeven worden. Zo kan je de planten en het substraat voldoende vochtig houden.

Als de druppelinstallatie nadien de potten verder kan druppelen tot ze vol zijn, wordt de bovenberegening uitgeschakeld. Dan kies je best voor het gebruik van de onderberegening.

Spranco-Matic biedt hiervoor bijna altijd de RONDO-Mini sprinklers aan omdat deze een grote verscheidenheid aan verschillende afgifte-nozzles en sproeibeelden hebben.
                                                                                                   

Beneveling- of foginstallaties

Onder beneveling onderscheiden we de systemen met relatief lage druk (2-6 bar) en de systemen op hoge druk (70-200 bar).

De kunststof Fogger is een lagedruk 'mist'-systeem voor luchtbevochtiging en stekbeneveling. Door verdamping van de nevel van de Fogger stijgt de luchtvochtigheid en daalt de kastemperatuur.

De LPD maakt het mogelijk om zeer korte pulsen te geven zonder nadruppelen. De Foggers kunnen worden toegepast bij potplanten, bloemen en groentegewassen. 

De Fogger wordt toegepast voor luchtbevochtiging/koeling en stekvermeerdering. De gekozen toepassing bepaalt het type Fogger dat gebruikt wordt, de specifieke installatie-eisen en de manier van gebruiken.

Luchtbevochtiging/koeling: De Super-Fogger en de T-Fogger worden gebruikt om kleine hoeveelheden vocht in de lucht te brengen, zodat de RV stijgt en de temperatuur daalt. Per ± 10m² wordt een Fogger geplaatst, die met zeer korte pulsen gestuurd wordt op tijd, RV, licht en/of temperatuur.

Stekbeneveling: De kruis-Fogger en de mist-Fogger worden gebruikt bij opkweek en vermeerdering door stek. De fijne nevel zorgt ervoor dat ze geschikt zijn voor bevochtiging en `water geven, zowel met als zonder afdekfolie. Per 1-1,5m² wordt een Fogger geplaatst, zodat een egale vochtverdeling op het gewas verkregen wordt.
                                                                       
Spranco-Matic maakt gebruik van de lagedruk DAN-Foggers van Netafim en de Low-Flow-Foggers van Meteor-Systems.

Een alternatief op de Foggers, zijn de pulsator-sproeiers. De pulsator is een laagvolume sproeier voor luchtbevochtiging en gewaskoeling.

De afgifte van de pulsator wordt bepaald door een drukcompenserende kameleondruppelaar. Een siliconen membraam zet de constante waterstroom om in een krachtige, pulserende stroom.

Een ketsvlak of een rotor zorgt voor respectievelijk een fijne nevel of minuscuul kleine druppels voor gewaskoeling.

Het grote voordeel van een pulsatorinstallatie, is de eenvoudige installatie en het lage waterverbruik. Bij continu gebruik, komt de benodigde capaciteit niet boven de 2-4 m³/uur per hectare.

Pulsators worden op tijd, licht en/of temperatuur en RV gestart en gestopt.

Een hogedruk verneveling systeem (meer dan 50 bar), brengt hele kleine waterdruppeltjes in de lucht, die onmiddellijk verdampen. Hierdoor verandert de luchtkarakteristiek. Het niveau van relatieve luchtvochtigheid verhoogt en de temperatuur verlaagt.

De PolairTM sproeikop wordt gemaakt door Vallorbs, die sinds 1947 de technische industrie bedient. De PolairTM sproeikop kan je herkennen aan de unieke verwijderbare vernevelingpin en de volledig metalen afsluitingen.

Het water dat door de pin gaat, verstuift in zeer kleine druppeltjes (kleiner dan 10µ). Het sproeikop-gat, 2μ diameter, en het speciale ontwerp van de vernevelpin verzorgen een open verspreidingskegel, waardoor een complete en directe verneveling in de lucht ontstaat.

Bij een druk van 70 bar heeft elke sproeikop een doorstroomsnelheid van 6 liter per uur. Bij een druk van 110 bar heeft eenzelfde sproeikop een doorstroomsnelheid van 7,5 liter per uur.
                              

Bevochtiging ten behoeve van bewaring 
 

Voor de bewaring en de overwintering van o.a. stekken en enten in de boomkwekerij, wordt hogedruk bevochtiging toegepast. Door de bewaring van het teelt- en kweekmateriaal in koelcellen wordt dit uitgedroogd. Daardoor is een extra bevochtiging, altijd onder hogedruk, een absolute must om de kwaliteit van het goed te garanderen. 

De aan- en uitsturing wordt gerealiseerd in samenspraak met het installatiebedrijf van de koeling. Hierin wordt rekening gehouden met gewenste temperatuur- en vochtigheidsgraad. 


Trayveldberegening

Voor het beregenen van een trayveld, zowel voor aardbeien als voor plant- en boomkwekerijen, maar ook voor het beregenen van volle grond slaculturen, is het van belang een sproeier en een verband te selecteren zodat de beregeningsuniformiteit zo optimaal mogelijk is.

Dit betekent dat je ervoor moet zorgen dat er geen droge plekken ontstaan. Hou hierbij rekening dat de afgifte per sproeier niet te overdadig wordt gekozen om berekend te beregenen.

Hiervoor wordt vaak de NAAN 501 sproeier gekozen in een verband van 4x4 meter, met een afgifte per sproeier van ca 200 liter per uur. Maar ook sproeiers met een grotere afgifte (400-800 liter/uur), de NAAN 5022 en DAN-SUPER 10 worden de laatste seizoenen steeds vaker toegepast. Voordeel hiervan is dat ruimere verbanden kunnen worden gebruikt (tot ca max 10 x 10 meter) wat minder leidingwerk vraagt en dus minder installatiewerk.

PE-slangen met slangadapters en stalen spikes voor montage van de sproeiers zijn mogelijk, maar ook (witte) pvc-buizen met een, in eigen beheer ontwikkeld, kantelprincipe waardoor geen sproeierspikes door de grondfolie dienen gestoken worden, zijn vaak toegepast op nieuw aangelegde trayvelden.

Spuitmachines

We hebben hogedruk pompsets, spuitmasten en spuitbomen van het merk Empas voor verschillende fruit- en groenteteelten.

Empas is marktleider op het vlak van spuitmachines in Nederland. Zo ben je steeds zeker dat de apparatuur aangepast is aan de nieuwste technologische ontwikkelingen en regelgevingen.

Bij elk toestel krijg je het vereiste attest geleverd dat je nodig hebt voor de jaarlijkse, verplichte controles.