Berendrecht KFC

Beregening A- & B-terrein voor KFC Berendrecht Sport. 

Hunter G995-E sprinklers + I-40