De enige verdeler in België van Bayer-Phytobac.

0

Volledig vernieuwe website www.phytobac.com 

Gewasbeschermingsmiddelen zijn er voor een gezonde oogst maar horen niet in het oppervlaktewater terecht te komen. Met de juiste aanpak kan je een grote bijdrage leveren aan de bescherming van het grond- en oppervlaktewater. Hierin word je ondersteund door het Phytobac® systeem – een biologische aanpak voor de omgang met reststromen van gewasbeschermingsmiddelen. 

 

Voorkomen van puntemissies en bescherming van grond- en oppervlaktewater 

Met de Phytobac® kan je reststromen gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde manier verwerken zonder schade aan het oppervlaktewater toe te brengen. Beutech Agro zorgt voor een kant-en-klaar en gesloten systeem. Eenmaal geïnstalleerd op je bedrijf, werkt het systeem volautomatisch. Phytobac® is een duurzame oplossing. Een investering in een Phytobac® valt dan ook onder de VAMIL/MIA regeling. Voor de plaatsing van een Phytobac® zijn geen bouwkundige vergunningen benodigd. Wel moet je voor plaatsing een melding bij gemeente of omgevingsdienst te doen. 

 

Verantwoord en duurzaam werken

Het vullen en reinigen van veldspuitapparatuur is één van de dagelijkse werkzaamheden in de landbouwpraktijk. Deze taak vereist veel zorg en aandacht. Het moet immers worden uitgesloten dat restanten van gewasbeschermingsmiddel in het oppervlaktewater of riool terecht komen. Phytobac® vormt met je vul- en wasplaats een gesloten systeem en voorkomt zo emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater of riool. Daarmee is Phytobac® een zinvolle aanvulling op een duurzame bedrijfsvoering en duurzaam waterbeheer. Daarbij geeft Phytobac® de landbouw ook de gelegenheid om werkprocessen te optimaliseren.

 

Binding, verdamping & afbraak: een bewezen concept

De Phytobac® is ontwikkeld door Bayer CropScience en Beutech Agro. Het werkingsprincipe van de Phytobac® is afgeleid van het biobed. Het biobed is gebaseerd op de werking van actief bodemleven. De vloeistofdichte kunststof bak wordt gevuld met een mengsel van stro en aarde. Deze aarde is afkomstig van de toplaag van de percelen van het bedrijf waar de Phytobac® wordt geïnstalleerd. Die toplaag bevat bodemleven dat al gewend is aan de gewasbeschermingsmiddelen die het bedrijf gebruikt.

 

De micro-organismen

Het mengsel van aarde en stro draagt zorg voor een zeer optimaal bodemleven. De micro-organismen breken de gewasbeschermingsmiddelen af bij het continu vochtig zijn van de bovenlaag in de Phytobac®. Op deze wijze verwerkt de Phytobac volautomatisch je restvloeistoffen en reinigingswater.

 

Volautomatisch systeem

De Phytobac is een volledig gesloten systeem en werkt volautomatisch zonder enig restafval achter te laten. Je verwerkt jouw reststromen gewasbeschermingsmiddelen dus veilig en volledig.