Putboringen

We onderscheiden drie types van putboringen: de manuele boring, de machinale boring met een boorinstallatie en de grote boorinstallatie.

Manuele boring

Deze boring kan tot max. 20-25 meter diep boren. Met een dieselpompset (ter grote van een kruiwagen) en een aantal boorbuizen van 3 meter kunnen kleinere putten (max 90mm) geboord worden tot op de hardere scheidende kleinlagen. Uit deze bronnen kan je normaal vrij kleine debieten trekken (max 3-5m³/u). Afhankelijk van de landstreek waar geboord wordt, is de kwaliteit ook onbekend en onbetrouwbaar.

Machinale boring

Voor het uitvoeren van een machinale boring met een boorinstallatie, heb je een breedtedoorgang van ongeveer 2,80 meter, en een hoogtedoorgang van 3,50 meter nodig. Met deze installatie kunnen bronnen worden gemonteerd tot een diameter van 125mm met een maximale diepte van ca 80 meter, afhankelijk van de te doorboren aardlagen. Vaak worden hiermee bronnen geboord voor particulier en professioneel beregeningswater. Dit water is vaak wel ijzerhoudend.

Grote boorinstallatie

Met de grote boorinstallatie kunnen bronnen tot ca 200-250 mm worden geboord met een maximale diepte van 300 meter. Deze installatie wordt vaak gebruikt bij het boren naar dieperliggende, vaak drinkwatervoerende lagen. Of voor toepassingen waarbij, voor professionele beregeningsdoeleinden, vaak veel water (50-120m³/u) nodig is. Denk hierbij aan haspelberegening of aan brandputten voor bedrijven.