Druppelbevloeiing

Druppelbevloeiing is een duurzame manier van watergeven aan planten, bomen en gewassen. Door slangen met geïntegreerde druppelaars in- of op de grond te plaatsen, wordt het water op een duurzame wijze bij het gewas cq wortelmilieu gebracht. Op deze wijze vermijden we vermijden we verdamping en verloren gewaaid water. We noteren een waterbesparing tot vaak 20-50%. Druppelbevloeiing is momenteel de meest duurzame manier van watergeven. Gaan we nutriënten of meststoffen toevoegen aan het druppelwater, dan spreken we van fertigatie. Ook dat is een voordeel van druppelirrigatie. Voeding meegeven aan het gewas ngl het groeistadium. Zo vermijden we te hoge rest-stikstofwaarden in de bodem en/of uitspoeling ervan in natte perioden.