Akkerbouw

Onder akkerbouw verstaat men algemeen de gewassen die buiten in de volle grond geteeld en geoogst worden. Praktisch alle groentengewassen vallen hier zo wat onder. Van uien, naar prei, over seldersoorten, venkel en wortelen naar aardappelen en bieten maar evenzo grassen en mais en andere veevoedergewassen maken deel uit van de akkerbouw-aktiviteiten. Spranco-Matic is als leverancier en installatiebedrijf in de akkerbouw het aanspreekpunt als het over o.a bewatering van gewassen gaat. Van putboring en bijbehorende pompinstallatie, naar alle benodigde aanvoer- en transportleidingen boven- en ondergronds, van beregeningsbuizen met sproeiers, slangenhaspels en oprolsystemen hiervoor naar de meest moderne beregeningsmachines. 

Dat we ook met 'het beschikbare water' begaan zijn vertaald zich in het feit dat Spranco-Matic reeds in 2012 het gebruik van druppelirrigatie in Vlaanderen introduceerde. Tot op de dag van heden zijn er alleen maar positieve resultaten te melden over teelten die door de jaren heen "in de drip" zijn gegaan. ; denk daarbij aan waterbesparing, meeropbrengst en betere grootte-sortering. In een apart item op onze website (druppelbevloeiing) vertellen we u daar graag meer over...