Akkerbouw

Akkerbouw zijn voornamelijk de buiten-vollegrondsteelten. Dat kan beginnen bij grassen en eindigen bij het kweken van aardbeien of radijzen.

Akkerbouw is een zeer veralgemenend begrip. Je kan sla, prij, asperges, bieten, maïs of aardappelen telen, maar onder welk begrip breng je dit dan onder? Tuin-, land- of akkerbouw? Wij beschouwen de buiten-vollegrondsteelten vooral als akkerbouw. Dat kan beginnen bij grassen en eindigen bij het kweken van aardbeien en radijzen.