Kenis 2015

Angela en Robbin hebben in het voorjaar van 2015 op hun locatie te Meer een 6de afdeling laten bijbouwen, 22000m² groot. Uniek aan dit project zijn dat er een combinatie is gekozen met Horizontale en verticale ventilatoren. De dakberegening is aangelegd met leidingen door de kaspoten naar boven.

De technische voorbereidingen werden in 2012 reeds genomen bij de bouw van afdeling 5. Extra pompen voor dakberegening en bevochtiging werden wel extra voorzien. Tevens werd ook een extra regenwaterbassin gegraven waarvoor Spranco-Matic de liner en het unieke afdekzeil Multi-F mocht leveren. Doel hiervan is om jaarrond algenvrij en gezond water te benutten, o.a voor de HD-installatie die hier door MJ-Tech werd geplaatst.  

Aan de IB-name van afdeling 6 werd een open dag gekoppeld in het teken van Dag van de Landbouw. Ruim 3000 bezoekers bezochten het bedrijf van Angela en Robbin. Van een succes gesproken. De perfecte organisatie van de LG van Meer en de vele helpende handen van leden en collega's hebben hiertoe bijgedragen.