Kenis Robbin

Wanneer Robbin rond het jaar 2000 z'n Nederlands bedrijf ruilt voor een Belgische, cq Meerse locatie moest er uitgekeken worden naar een installatiebedrijf voor de inrichting van, voor die periode, "grote" serre van ca 1Ha. Via studie- en adviesburo Looije uit het Nederlandse Etten-Leur, werd uiteindelijk Spranco-Matic geselecteerd als meest aangewezen partner. Een héle uitdaging werd het, wetende dat je voor die periode nooit een aardbei-serre hebt gezien die amper de 5000m² oppervlakte beslaat ! Maar mits een goede planning en organisatie werd dit nieuwproject tot een opperbest einde gebracht. Een Fertimix 500 mengbakunit, een Aque 500 en een Clima 500, allen via Synopta bediend, waren het aandeel van HORTIMAX.

Anno 2009 heeft Robbin z'n bedrijf reeds 2x uitgebreid zodat het areaal aan verwarmd glasoppervlak  ruim 2,5Ha meet. Met de laatste uitbreiding werden Aqua- en Clima ingeruild voor de hyper-moderne MULTIMA-procescomputer, die nu instaat voor de water-, klimaat- en energie-huishouding. Tevens werd ook gekozen voor een Vita-Lite 500 UV-ontsmetter die mee op Synopta kan gekoppeld worden.
Robbin heeft vanaf de eerste dag gekozen voor de elektronische, onderhoudsvrije EKTRON II-C meetboxen, heeft overduidelijk het nut- en rendement leren kennen van recirculatieventilatoren en heeft in iedere afdeling een scherminstallatie. Met de laatste uitbreiding werd een eigen HS-cabine geplaatst en worden de planten in ca 7000m² belicht via assimilatielampen.

Robbin kweekt eigen plantgoed waarvoor hij een ruime locatie heeft voorzien tbv trayplanten. Deze worden met een afzonderlijke pompunit beregend. De MULTIMA staat ook hier in voor de juiste meststofdosering.

Doordat op dit enorm grote bedrijf ook erg veel water benodigd is, werd recentelijk nog een 10m³/hr ontijzeringsinstallatie bijgebouwd, volledig automatisch gestuurd en gekoppeld met de reeds aanwezige ontijzeringsinstallatie via frequentiegestuurde vul- en spoelpomp.