Claasse Marty

Marty en Marleen stonden waarschijnlijk voor één van hun grootste uitdagingen in het zakelijke leven. Het tuinbouwbedrijf dat ze ca 15 jaar geleden kochten was aan een volledige renovatie toe. Daarbij behoort een nieuwbouw-serre van ca 7000m³. In september 2008 werd een eerste knoop doorgehakt en werden de Meteor-teeltgoten besteld via Spranco-Matic. Volgende opdracht was het zoeken naar een geschikte regenwateropslag. Een gegraven bassin werd afgewogen tegen het bouwen van een aantal plaatstalen watersilo's. Laatsten haalde het gezien de beschikbare ruimte en zo werden in maart 2009, 4 silo's overeind gezet naar een maximale wateropslag. Voor de automatisering en inrichting van de nieuwbouwserre was het wachten tot begin maart vooraleer Marty en Marleen de belangrijke beslistten wie ze de verantwoordelijkheid zouden gunnen om hun bedrijf te voorzien van de nodige automatiseringstechnieken en -computers. We danken Marty en Marleen van harte om Spranco-Matic de eer te gunnen om ook hun huisinstallateur te mogen worden.