Heist SK

De gemeente Heist-op-den-Berg heeft voetbalclub Heist SK nauw aan het hart en besloot in 2005 een renovatie te laten uitvoeren op diens voetbalterreinen. Zo werd ook naarstig gezocht naar een erkende beregeningsfirma en die werd via de hoofdaannemer VERBRUGGEN uit Mol gevonden in Spranco-Matic. Geopteerd werd om stadswater aan te wenden voor de beregening waardoor een drukverhogingspomp aan de orde was. Met ondergrondse leidingen werd het volledige A-veld voorzien van pop-up-sprinklers van HUNTER.