Wateropslag

Een tuinbouwbedrijf is niet leefbaar zonder water. Bronwater, recyclagewater, regenwater zijn een aantal voorbeelden van bruikbaar gietwater in de tuinbouw.

Voor de opslag van regenwater is een gegraven bassin  met keuze van pvc-, astryn- of EPDM-folie en/of plaatstalen watersilo's  veel gebruikte opslagmedia.

VDBerg F opbouw silo 1 (Large).JPG  VD Berg F opbouw silo 2(Large).JPG  Stuer L silo's 1 (Large).jpg  Stuer L silo's 2 (Large).jpg

bassin brosens 1 (Large).JPG  bassin brosens 5 (Large).JPG  bassin brosens 9 (Large).JPG  bassin brosens 21 (Large).JPG  bassin brosens 32 (Large).JPG

Naar beschikbare ruimte, gewenste opslagcapaciteit maar ook factoren als grondwaterstand en/of landschapsplanning, zoeken wij met u mee naar de meest gunstige en prijstechnische oplossing.
Drainwaters, ontijzerd bronwater of receptwaters kunnen dan weer gestockeerd worden in dezelfde plaatstalen silo's  of in ondergrondse (prefab) betonkelders

VDHeuvel put 1(Large).JPG  VDHeuvel put 2(Large).JPG  VDHeuvel put 3(Large).JPG  VDHeuvel put 4(Large).JPG  Zuig- en persleidingen naar drainputten Van Riel Johan (Large).JPG

Maar ook PE-, kunststof- of polyester tanks en -vaten zijn variabelen voor de opslag van water.