Waterontsmetting

In de tuinbouw staat meer dan ooit de ontsmetting- en het hergebruik van drainwater in de schijnwerpers. Met de steeds duurder wordende water- en meststoffenprijzen is ontsmetting in elke sector van de tuinbouw meer dan interessant. We laten u hieronder kennis maken met een aantal mogelijk drainwater-ontsmet-methoden :

-De drainwater-verhitter-ontsmetter Ecoster wordt gebruikt om het drainwater dat terug komt uit de kas te ontsmetten voor hergebruik, met als voordeel dat de meststoffen behouden blijven.
Besparingen van 50% op de meststoffen zijn geen uitzondering, afhankelijk van het drainpercentage en de teelt.
Ontsmetting gebeurt door een continu proces op basis van verhitting.
Het binnenkomende water wordt binnen enkele seconden op temperatuur gebracht en gedurende de vereiste tijd hierop gehouden. 100% ontsmetting is mede door uitgebreide controle op temperatuur gegarandeerd.
Na ontsmetting wordt het water zeer snel weer afgekoeld, zodat het geschikt is om in een silo op te slaan voor hergebruik. Verhitter.jpg
Om te bepalen hoe lang het duurt voordat de investering terug verdient wordt kan van Dijk heating b.v. een economische berekening maken waarin alle gegevens als EC-waarde, energieverbuik, tuinoppervlak en drainpercentage meegenomen worden.   
Hierdoor is het snel inzichtelijk of de investering rendabel is. 
Verkrijgbare modellen:
• Ecoster met gasbrander
• Ecoster E met elektrische elementen
• Ecoster K met als warmtebron uw ketel/buffertank/WKK
De verkrijgbare capaciteiten lopen van 1,5 m3/h tot 75 m3/h. 

-De Hortimax UV-ontsmetters schakelen schimmels, virussen en bacteri√ęn doeltreffend uit. Dit zonder de meststofsamenstelling van uw drainwater te be√Įnvloeden. Zonder schadelijke nitrietvorming en toevoegingen die uw planten kunnen schaden. De UV-techniek heeft zich bewezen als volkomen veilig en is economisch aantrekkelijker dan andere methoden. Voor vrijwel elke type bedrijf is een UV-systeem verkrijgbaar: van groente- en fruitteelt op substraat tot de moderne boomkwekerij. Hortimax heeft¬†1 type UV-ontsmetter in het gamma ;¬†de Vita-Lite 500¬† voor¬†kleine- en ¬†grote capaciteiten, als stand-alone-apparaat ¬†en/of ¬†Hortimax-gebruikers die de bediening en uitlezing via Synopta wensen te benutten..

                                        Boeren Fr UV-ontsmetter (Large).JPG

-Een meer natuurlijke methode tot het ontsmetten van drainwater is het gebruik van een Trage Zandbed Filter (TZF). Hierbij wordt het te-ontsmette drainwater over een speciaal samengesteld zandbed gepompt waarin een bacteriologisch leven actief is. Door het juiste evenwicht tussen a√ęroben en anoroben vindt een afbraak van bacteri√ęn, schimmels en virussen plaats. Uiteraard op een minder gecontroleerde wijze als bij een verhitter of UV-ontsmetter omdat er binnen het volledige ontsmettingsproces geen controles en/of metingen geschieden van het uitgaande proceswater. Niettegenstaande is de TZF een vrij betrouwbaar ontsmettingssysteem en zijn er reeds legio aan toepassingen op tuinbouw-vlak.

                                       Fragum 1 Installatie WTR (Large).JPG

UF of Ultra Filtratie is een membraantechniek die virussen, schimmels en bacteri√ęn verwijdert uit water. Met de units van AQUA D&S icm zeefbochten en papierbandfilters worden mooie resultaten behaald met 100% garantie op ziekte vrij water... Sptanco-Matic is exclusief verdeler van deze toestellen voor de Belgische markt.¬†

Met de Opticlear Diamond van Water IQ hebben wij sinds het voorjaar 2017 een nieuwe techniek ge√Įntroduceerd op de Belgische tuinbouwmarkt. Water IQ levert high tech oplossingen voor selectieve water behandeling. De Opticlear Diamond is toegevoegd aan de BZG-lijst van goedgekeurde installaties voor de individuele zuiveringsplicht. Met een gem zuiveringspercentage van 99,8% werd de eis van 95% ruimschoots behaald. Water IQ biedt zowel een oplossing voor telers die op zoek zijn naar een specifieke installatie voor lozing als voor telers die kiezen voor een nieuwe drainwaterbehandeling waarmee ook spuiwater kan behandeld worden. Een optionele ontzoutingsmodule biedtaan de meeste telers een extra voordeel in de recirculatie van drainwater. Verschillende plantenkwekers als o.a WPK, Van Geest, OK Plant, vd Haak en Vreugdenhil kozen voor de Opticlear Diamond als oplossing voor hun drainwaterbehandeling.