Waterbehandeling en -filtratie

Afhankelijk van de aard van vervuiling in het proces-water kunnen verscheidene mechanische/natuurlijke behandelingsmethodes en filtersystemen worden toegepast :


Algen in bassins en tanks zijn een regelmatig terugkerende plaag. Algen zijn moeizaam af te filtreren en kunnen filters verstoppen. In binnenbassins (drainwaterbassins) verbruiken algen de in het water zitten, opgeloste meststoffen, dit kost geld. Een effectieve oplossing voor deze problemen is de VitaFloat.  Door het uitzenden van krachtige ultrasone geluidsgolven worden de algen gedood. De VitaFloat kan eventueel worden gehuurd.

De AlgaStop  stuurt een ultrasone geluidsgolf het water in om algen te
vernietigen. Bacteri√ęn en schimmels hebben organisch materiaal nodig om zich voort te
planten en te overleven. Omdat de AlgaStop preventief algen bestrijdt, is er een minimale
productie van organisch materiaal. Hierdoor zal de ontwikkeling van bacteri√ęn en schimmels
geremd worden.

Buiten mechanische algenbestrijding bestaan er ook planten die kunnen bijdragen tot de verwijdering van algen (virussen, bacteri√ęn, schimmels, etc...). Gele lissen (Iris Pseudacorus) worden reeds geruime tijd toegepast in de waterkwaliteitsverbetering. In de tuinbouw werden reeds goede ervaringen opgedaan op vlak van bassinwater-zuivering (algen) en als voorbehandeling op drainwater (bv van trayvelden)
Een Rietveld Filter zou men een alternatief kunnen noemen op de Gele Lissen maar wordt slechts zeer sporadisch toegepast.

                               Lisse-gracht 1 Verpaelen (Large).JPG


Ontijzeringsinstallaties worden sinds het gebruik van bronwater in de tuinbouw ontworpen
en gemaakt in eigen beheer en atelier. Handbediend- of automatisch terugspoelbaar.
Installaties met een capaciteit van ca 4m³/hr tot een 60m³/hr werden reeds met succes
toegepast. 
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Boeren Fr Ontijzering 8m√ā¬≥hr (Large).JPG¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†Achter-aanzicht 2 60m√ā¬≥-ontijzering (Large).JPG¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

Waterfiltratie kan op veel verschillende manieren plaatsvinden. Een van de methoden die uitermate geschikt is, is het gebruik van een zandfilter.  Spranco-Matic levert u het zandfilter die het beste bij uw bedrijf past. Het voordeel van zandbedfiltratie ten opzichte van andere methoden is de eenvoudige en constante werking met een goed resultaat en de uitfiltering van zwevende delen. Insluiting van vuil wordt voorkomen doordat het zandbed volledig benut wordt. Door terugspoeling door het zandfilter wordt al het opgevangen vuil uit de filtermedia gespoeld. Met elektrische afsluiters is een automatische terugspoeling simpel en betrouwbaar!
Spranco-Matic levert zandfilters die zijn uitgevoerd met voldoende mangaten, zodat een inspectie of vullingwisseling op gemakkelijke wijze uitgevoerd kunnen worden. Het polyester gecoat staal waaruit de zandfilters vervaardigt zijn, bieden weerstand tegen een hoge werkdruk (tot 8bar) en staan daarmee een breed scala van toepassingen toe.
                                                                                              Jansen J zandfilter (Large).JPG 

Zelfreinigende filters bieden de meest effici√ęnte oplossing voor de filtratie van water met een wisselende vuilbelasting of een fluctuerend debiet.
Het zelfreinigende systeem maakt het mogelijk dat de gevormde filterkoek van het filtergaas
kan worden afgezogen en veel vuil kan worden afgevoerd zonder de filtratie te onderbreken. De korte reinigingstijd van 20-30 seconden, met een minimum aan spoelwater, is voldoende om het gehele filterelement te reinigen.
                                                                Rovak auto filters 2 (Large).JPG
                                               
Verder zijn er nog een legio aan in-line-filters voor toepassingen op pompen tbv dak-, broesberegening, lage- en hoge-drukbenevelingsystemen, buitenberegening en bevloei√Įngssystemen.

In velerlei buitenteelten voor o.a potplanten en boomkwekerijen maar ook voor groententeelten op substraat worden RVS zeefbochten toegepast.
Zeefbochten zijn in diverse uitvoeringen leverbaar met debieten vanaf 1 tem 200m³/hr. Afhankelijk van het filtratiescreen kan gefilterd worden vanaf 5 tot 0,1 mm.
Variaties op de statische zeefbochten zijn uitvoeringen met een zelfreinigende borstel en/of vibrerende zeefplaten.
                                         Zeefbocht op retour-drainwater (2) (Large).JPG