Substraatunits en -computers

De regeling van watergift is een dynamisch proces dat onderhevig is aan (snelle) wisselingen. Met de computersystemen of complete meng- en doseerunits van HortiMaX beschikt het gewas altijd over voldoende vocht en voedingsstoffen in het wortelmilieu. Afhankelijk van specifieke omstandigheden en teeltstrategieën, de keuze uit oplossingen voor de volgende teeltwijzen:


Voor iedere unit en/of toepassing van beregening met al- of geen meststofdosering, is een Hortimax-watercomputer ter beschikking. Hieronder vindt u een greep uit het gamma met de directe link naar de specificaties.

Voor telers die dieper op de essentie van water-geven wensen in te gaan heeft Spranco-Matic, via Hortimax, de mogelijkheid om gewicht- en drainafhankelijk beïnvloedbare systemen aan te bieden.
Zo is er ook een automatische mestbakkenvuller in het Hortimax-gamma die reeds met grote onderscheidingen op de markt werd gekeurd.

Newton 100 matweger

ProDrain (mat-, drain- en gewasmeting)

FertiFill (A- en B-bak vuller)