Beregening in de tuinbouw

Dakberegening
Bij dakberegening wordt het water gebruikt om het klimaat in de kas te koelen. Enerzijds gebeurt dit doordat het water verdampt van het glas, anderzijds doordat koele vochtige lucht de kas ingebracht wordt. Er moet dus altijd water op het dek aanwezig zijn. Droogt het water op, dan stopt het koelend effect, maar kan ook het vuil uit het water indrogen op het dak. De druppelgrootte moet niet te klein, en dus windgevoelig zijn, maar ook niet te groot, omdat dan de lucht boven het dek minder koelt. Bij dakberegening wordt uitgegaan van een maximale verdamping van 1 mm per uur in warmere perioden. De capaciteit van de beregening wordt dan op ongeveer 2 mm gesteld om enerzijds te voorkomen dat delen van het dak opdrogen en anderzijds zo min mogelijk water rond te pompen. Door deze lage capaciteit kunnen grote oppervlakken tegelijk beregend worden.
Spranco-Matic adviseert en gebruikt in de meeste situaties de daksproeiers van RONDO

Broesberegening of Onder-/bovenberegening
Beregening die vooral in de aardbeiteelt zijn toepassing terugvind. Tijdens- en kort na het opplanten in de serre of tunnels dient er voldoende water gegeven te kunnen worden teneinde de planten en het substraat voldoende vochtig te houden.
Wanneer met de druppelinstallatie nadien de potten verder kunnen worden volgedruppeld wordt de bovenberegening uitgeschakeld en kiest men voor het gebruik van de onderberegening.
Spranco-Matic biedt hiertoe praktisch altijd de RONDO-Mini sprinklers  aan teneinde de verscheidenheid aan verschillende afgifte-nozzles en sproeibeelden)
                                                                                                   Broesset (Large).JPG

Beneveling- of foginstallaties
Onder beneveling onderscheiden we de systemen met relatief lage druk (2-6 bar) en de systemen op hoge druk (70-200 bar)

De kunststof Fogger is een lagedruk 'mist'-systeem voor luchtbevochtiging en stekbeneveling. Door verdamping van de nevel van de Fogger stijgt de luchtvochtigheid en daalt de kastemperatuur. De LPD maakt het mogelijk om zeer korte pulsen te geven zonder nadruppelen. De Foggers kunnen worden toegepast bij potplanten, bloemen en groente gewassen.
De Fogger wordt toegepast voor luchtbevochtiging/koeling en stekvermeerdering. De gekozen toepassing bepaalt het type Fogger dat gebruikt wordt, de specifieke installatie-eisen en de manier van gebruiken.
Luchtbevochtiging/koeling: De Super-Fogger en de T-Fogger worden gebruikt om kleine hoeveelheden vocht in de lucht te brengen, zodat de RV stijgt en de temperatuur daalt. Per ¬Ī 10m¬≤ wordt een Fogger geplaatst, die met zeer korte pulsen gestuurd worden op tijd, RV, licht en/of temperatuur
Stekbeneveling: De kruis-Fogger en de mist-fogger zijn speciaal voor gebruik bij opkweek en vermeerdering middels stek. Door de fijne nevel zijn ze geschikt voor bevochtiging en `watergeven¬ī, zowel met als zonder afdekfolie. Per 1-1,5m¬≤ wordt een Fogger geplaatst, zodat een egale vochtverdeling op het gewas verkregen wordt.
                                                                       Stekbeneveling 2 Meerplant (Large).JPG
Spranco-Matic maakt gebruik van de lage druk DAN-Foggers van Netafim en de Low-Flow-Foggers van Meteor-Systems.-Een alternatief op de foggers, zijn de pulsator-sproeiers. De pulsator is een laagvolume sproeier voor luchtbevochtiging en gewaskoeling.
De afgifte van de pulsator wordt bepaald door een drukcompenserende kameleon-druppelaar. Een siliconen membraam zet de constante waterstroom om in een krachtige, pulserende stroom.
Een ketsvlak of een rotor zorgt voor respectievelijk een fijne nevel of miniscuul kleine druppels voor gewaskoeling.
Het grote voordeel van een pulsatorinstallatie is de eenvoudige installatie en het lage waterverbruik. Bij continu gebruik komt de benodigde capaciteit niet boven de 2-4 m³/uur per hectare.
Pulsators worden op tijd, licht en/of temperatuur en RV gestart en gestopt.

Een hogedruk verneveling systeem (meer dan 50 bar) brengt hele kleine waterdruppeltjes in de lucht, welke onmiddellijk verdampen. Hierdoor verandert de luchtkarakteristiek. Het niveau van relatieve luchtvochtigheid verhoogt en de temperatuur verlaagt.
De PolairTM sproeikop wordt gemaakt door Vallorbs, die de technische industrie sinds 1947 bedient. De PolairTM sproeikop kenmerkt zich door een unieke verwijderbare vernevelingpin en de volledig metalen afsluitingen. Het water dat door de pin gaat, verstuift in zeer kleine druppeltjes (kleiner dan 10¬Ķ). Het sproeikop-gat, 2μ diameter, en het speciale ontwerp van de vernevelpin verzorgen een open verspreidingskegel, waardoor een complete en directe verneveling in de lucht ontstaat. Bij een druk van 70 bar heeft elke sproeikop een doorstroomsnelheid van 6 liter per uur. Bij een druk van 110 bar heeft eenzelfde sproeikop een doorstroomsnelheid van 7,5 liter per uur.
                            HD-verneveling (Large).jpg
  

Bevochtiging tbv bewaring
Voor de bewaring en overwintering van o.a stekken en enten in de boomkwekerij, wordt hoge druk bevochtiging toegepast. Door de bewaring van het teelt- en kweekmateriaal in koelcellen wordt dit uitgedroogd. Daardoor is een extra bevochtiging, altijd onder hoge druk, een absolute must om de kwaliteit van het goed te garanderen.
Aan- en uitsturing wordt gerealiseerd in samenspraak met het installatiebedrijf van de koeling. Hierin wordt rekening gehouden met gewenste temperatuur- en vochtigheidsgraad.

Trayveldberegening
Voor het beregenen van een trayveld, zowel voor aardbeien alsook voor plant- en boomkwekerijen maar ook voor het beregenen van volle grond slaculturen, is het van belang een sproeier en een verband ervan te selecteren zodat de beregeningsuniformiteit zo optimaal mogelijk is. Dat betekend gewoon dat er voor moet gezorgd worden dat geen droge plekken mogen ontstaan, rekening houdend dat de afgifte per sproeier niet te overdadig wordt gekozen teneinde berekend te beregenen.
In de praktijk wordt hiertoe, nog steeds, vaak de NAAN 501 sproeier gekozen in een verband van 4x4 meter, met een afgifte per sproeier van ca 200 ltr/u. Maar ook sproeiers met een grotere afgifte (400-800 ltr/hr), de NAAN 5022 en DAN-SUPER 10 worden de laatste seizoenen steeds vaker toegepast. Voordeel hiervan is dat ruimere verbanden kunnen worden gehanteerd (tot ca max 10 x 10 meter) wat minder leidingwerk vraagt en dus minder installatiewerk.
PE-slangen met slangadapters en stalen spikes voor montage van de sproeiers zijn mogelijk, maar ook (witte) pvc-buizen met een, in eigen beheer ontwikkeld, kantelprincipe waardoor geen sproeierspikes door de grondfolie dienen gestoken worden, zijn vaak toegepast op nieuw aangelegde trayvelden.
                                       Super 10 (Large).jpg