Tuinbouw

Een tuinbouwbedrijf is niet leefbaar zonder water. Bronwater, recyclagewater, regenwater zijn een aantal voorbeelden van bruikbaar gietwater in de tuinbouw.

Water, in welke hoedanigheid dan ook, dient te worden ge- en verpompt, te worden behandeld, gefiltert en eventueel ontsmet.

Water dient te worden gestockeerd, onder- of bovengronds. Al dan niet afgedekt en te worden voorzien van een natuurlijke- of mechanische waterbehandeling.

Water dient tot bij de behoeftige planten en gewassen gebracht te worden, via bevloeiïngs- , giet- of besproeiïngssystemen.

Onder dit hoofdstuk behandelen we een aantal van de meest toegepaste en aangewende methoden...

Klimaat regelen en energie beheren zijn zowat mede de voornaamste items als we het over tuinbouw hebben. Zeker wanneer het over teelten en gewassen gaat in semi-gesloten ruimtes ; serres, kweekcellen, etc...

Met de steeds toenemende grootte van de moderne tuinbouw-bedrijven is een arbeids- en teeltregistratie-systeem (bijna) niet meer weg te denken. Wie-doet-wat, waar-gebeurt-wat, ... vragen waar u graag à-la-minute een antwoord op heeft. Spranco-Matic levert u misschien wel het meest moderne en geavanceerde registratiesysteem wat op de tuinbouwmarkt voor hande is.
P-PLUS, een door Hortimax zelf-ontworpen produkt.

Met de waterhuishouding, het klimaat- en energie regelen en met de genoemde arbeids- en teelt-programma's heeft u heel wat om het hoofd. Een gemakkelijk inzicht en bedienen wordt daarom geprezen in de tuinbouw. Met het SYNOPTA bedieningsprogramma van Hortimax voldoen wij zeker en vast aan uw verwachtingen !!

   A aardbei-bloesem.JPG  A aardbeien-vruchten.JPG  A aardbeien-bloesem 2.JPG