Putboringen

We onderscheiden 3 types van put-boringen :

De manuele boring tot maximum ca 20-25 meter : Met een dieselpompset (ter grote van een kruiwagen) en een aantal boorbuizen van 3 meter kunnen kleinere putten (max 90mm) geboord worden tot op de hardere scheidende kleinlagen. Uit deze bronnen betrekt u normaliter kleinere debieten (max 3-5m³/u) met een onbekende en onbetrouwbare kwaliteit, afhankelijk van de landstreek waar geboord wordt.

Een tweede mogelijkheid is het uitvoeren van een machinale boring met een boorinstallatie. Minimale benodigde breedte-doorgang ca 2,80 meter, hoogte 3,50 meter. Met deze installatie kunnen bronnen worden gemonteerd tot een diameter van 125mm met een maximale diepte van ca 80 meter, afhankelijk van de te doorboren aardlagen. Vaak worden hiermee bronnen geboord ter voorziening van particulier- en professioneel beregeningswater, vaak wel ijzerhoudend.
                                                      Putboring MVV (Large).JPG

Met de grote boorinstallatie kunnen bronnen tot ca 200-250mm worden geboord met een maximale diepte van ca 300 meter. Deze installatie biedt z'n toepassingen bij het boren naar dieperliggende, vaak drinkwatervoerende lagen. Of voor toepassingen waarbij, voor professionele beregeningsdoeleinden, vaak veel water (50-120m³/u) benodigd is. Denk hierbij aan bv haspelberegening of aan brandputten voor bedrijven, etc...

Op het boren van putten (optie 3) wordt steeds 10 jaar garantie verleend op materiaal- en constructiegebreken en op de kwaliteit van het opgeboorde water uit de gekapteerde laag.