Pompen

Voor iedere bron (geboorde put, silo, bassin, kelder, bekken, rivier, beek,...) is een passende pompinstallatie voor handen.

Dompelpompen en onderwaterpompen voor toepassingen met een lage waterstand of waarbij een nultolerantie op het geluid wordt vereist. Onderhoudsvrij en zeer bedrijfszeker.

Normaal- en zelfaanzuigende centrifugaalpompen voor een ruim aandeel in pomp-toepassingen ; Het verpompen van kleine, middelgrote en ultra-grote debieten, opbouwen van druk in allerhande leidingsystemen ; tuin- en professionele beregeningen, recreatie- en industriële toepassingen, en zo veel meer... Centrifugaalpompen kunnen o.a worden aangedreven door een elektrische-, diesel-, benzine of hydraulische motoren. Praktisch elk debiet bij elke gewenste opvoerhoogte/druk kan via uitgekiende pompgrafieken en leidingweerstandtabellen worden bepaald.

Aftakas-aangedreven pompen. Dit kunnen ook centrifugaalpompen zijn maar worden steeds door een externe motor aangedreven, bv dieselpompset, traktor-aangedreven pomp, e.a... Dit type pompen worden gekenmerkt door de mogelijkheid van extreem grote debieten en/of erg hoge werkdrukken.

    lme.jpg  cr.jpg  spa-sp.jpg  dompelpompen.jpg