Beregeningssystemen

Om water te brengen waar het moet zijn, zij het door bevloei√Įng of door beregening, zijn een legio aan systemen op de markt :

Sproeiers
Pop-up-sproeiers worden praktisch altijd toegepast op de moderne sport- en recreatie-velden.
Pop-up sproeiers kunnen voorzien worden van verschillende, vaak bijgeleverde, sproeimonden, zijn geluidsarm tijdens werking, nevelen geen water buiten de bestemde- en ingestelde sektor-zone en verdwijnen in de grond wanneer de beregening non-aktief is. Handig bij het maaien !
                                                                    PGP-sproeier.jpg

Tik- en klepelsproeiers, zijn van oudsher de meest bekende vorm van sproeiers. Deze sproeiers vinden hun toepassingen in o.a land-, tuin- en akkerbouw beregeningsinstallaties. Maar ook op sportclubs waar men (nog) werkt met aluminium of ijzeren beregeningsbuizen of met brand-slangen-haspels zijn deze erg populair en vaak toegepast. Door de langere geleidingsbek en straalgeleider behalen tiksproeiers vaak een groter sproeibereik in vergelijking met bv pop-up-sprinklers.
               Tiksproeier.jpg      

Kunststof- en aluminium beregeningsbuizen zijn de meest toegepaste water-transportsystemen. Als onder- of bovengrondse aanvoerleidingen voor bv sproeiers of beregeningshaspel, voorzien van aansluithydranten met manuele- of elektrische afsluiters. Voor de beregening van o.a voetbal- en andere sportvelden.

Onder mobiele beregeningssystemen verstaan we toestellen die het sproeien van water, vaak automatisch combineren met een voortgaande beweging.

De Rain-mobile is een eerste apparaat in deze reeks. Een relatief klein toestel voorzien van een sektorinstelbare sproeier en een slinger met daarop tot ca 120 meter nylonkoord. Door de opgebouwde balgaangedreven motor wordt het toestel, via de nylonkoord automatisch tot bij het eindpunt getrokken. Toepassingen vooral in grotere privé-tuinen, park- en sportveldberegening.
             Rainmobile.jpg

Beregeningshaspels delen we in in  2 types. Haspels die (semi)-manueel dienen worden af- en opgerold. Een plat-oprolbare slang (2"-3"-4") met voorgemonteerde sproeiers op een nader te bepalen afstand. Toepassingen in land- en akkerbouw. Een tweede type haspel zijn de professionele zelfoprolbare systemen. Een verrijdbaar onderchassis met opgebouwde bobijn waarop een diameter en lengte slang wordt gemonteerd naar wens. Een sproeierwagen die gekoppeld wordt met de pe-slang en die wordt uitgetrokken tot de beregenings-startplaats. Door water en druk op de sproeier en de haspel-mechaniek te plaatsen gaat de bobijn, via een turbine-aandrijving, de sproeiwagen terug inhalen en wordt de lengte tussen haspel en sproeier beregend over het maximale bereik van de sproeier. Sproeiers behalen hierbij vaak bereiken (van links naar rechts) van 30 tot ca 100 meter !

In plaats van een sproeier kan op een haspel ook een sproeiboom worden aangesloten. Een sproeiboom is beschikbaar vanaf een breedte van ca 20 meter tot max ca 60 meter. Op een sproeiboom worden kleine- tot middelgrote (nevel)-sproeiers gemonteerd die hun toepassing vaak vinden in de planten-, bloemen- en groentensektor.

      Haspel Tongeren 5 (Large).jpg        Haspel Theo Kool 1 (Large).JPG