Putboringen

Putboringen :
We onderscheiden 3 types van put-boringen :

De manuele boring tussen 5 en 30 meter, afhankelijk van regio tot regio.

Een tweede mogelijkheid is het uitvoeren van een machinale boring met een boorinstallatie. Minimale benodigde breedte-doorgang ca 2,80 meter, hoogte 3,50 meter. Met deze installatie kunnen bronnen worden gemonteerd tot een diameter van 125mm met een maximale diepte van ca 80 meter, afhankelijk van de te doorboren aardlagen. Vaak worden hiermee bronnen geboord ter voorziening van particulier- en professioneel beregeningswater, vaak wel ijzerhoudend.
                                                
Met de grote boorinstallatie kunnen bronnen tot ca 200-250mm worden geboord met een maximale diepte van ca 300 meter. Deze installatie biedt z'n toepassingen bij het boren naar dieperliggende, vaak drinkwatervoerende lagen. Of voor toepassingen waarbij, voor professionele beregeningsdoeleinden, vaak veel water (50-120m³/u) benodigd is. Denk hierbij aan bv haspelberegening of aan brandputten voor bedrijven, etc...