Pompen

Pompen :
-Voor iedere bron (geboorde put, silo, bassin, kelder, bekken, rivier, beek,...) is een passende pompinstallatie voor handen.

-Dompelpompen en onderwaterpompen voor toepassingen met een lage waterstand of waarbij een nultolerantie op het geluid wordt vereist. Onderhoudsvrij en zeer bedrijfszeker.

-Normaal- en zelfaanzuigende centrifugaalpompen voor een ruim aandeel in pomp-toepassingen ; Het verpompen van kleine, middelgrote en ultra-grote debieten, opbouwen van druk in allerhande leidingsystemen ; tuin- en professionele beregeningen, recreatie- en industriële toepassingen, en zo veel meer... Centrifugaalpompen kunnen o.a worden aangedreven door een elektrische-, diesel-, benzine of hydraulische motoren. Praktisch elk debiet bij elke gewenste opvoerhoogte/druk kan via uitgekiende pompgrafieken en leidingweerstandtabellen worden bepaald.

-Aftakas-aangedreven pompen. Dit kunnen ook centrifugaalpompen zijn maar worden steeds door een externe motor aangedreven, bv dieselpompset, traktor-aangedreven pomp, e.a... Dit type pompen worden gekenmerkt door de mogelijkheid van extreem grote debieten en/of erg hoge werkdrukken.

    lme.jpg  cr.jpg  spa-sp.jpg  dompelpompen.jpg