Beregening-particulieren

Onder beregening verstaan we een aantal factoren waarmee rekening dient of kan gehouden worden. Stimuleren van de groei van planten en gewassen. Bepalen van de verdamping, vochtbehoefte van groeiende teelten of van materies (zand, puin,...), etc... Watervoorziening in de breedste zin van het woord, daarin tracht Spranco-Matic zich te onderscheiden.

    Scheiner 1 (Large).JPG     Scheiner 2 (Large).JPG